Thư viện 7,005 Sheet nhạc, tải sheet PDF và xem hợp âm (Trang 2)

Nhạc Nhẽo cập nhật các sheet ngày 2024-07-19

Maria Mai Phạm, những câu chuyện kể lại

Người gieo mầm xanh do ai sáng tác?

Người Gieo Mầm Xanh là sáng tác của Hứa Kim Tuyền, do ca sĩ Hoàng Dũng thể hiện đầu tiên, đây là một bài hát mang đầy ý nghĩa thuộc dự án “TỎA HY VỌNG”.

Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời. Nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời. ♪ ♬ ♫