Sheet nhạc Thánh Vịnh 27, Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên B, hợp âm

Kim Long ĐK: Chúa là sức mạnh của dân Chúa, Đấng bảo vệ sinh mạng cho Người Chúa đã xức dầu. Xin cứu độ dân C... [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

ĐK: Chúa là sức mạnh của dân Chúa, Đấng bảo vệ sinh mạng cho Người Chúa đã xức dầu. Xin cứu độ dân C....

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Thánh Vịnh 27, Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên B - Kim Long
Sheet nhạc có nốt Thánh Vịnh 27, Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên B của nhạc sĩ Kim Long và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Thánh Vịnh 27, Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên B

ĐK: Chúa là sức mạnh của dân Chúa, Đấng bảo vệ sinh mạng cho Người Chúa đã xức dầu. Xin cứu độ dân Chúa, ban phúc cho gia nghiệp Chúa và chăn dắt họ đến muôn đời. 
1. Xin Chúa đoái nhận cho lời con khấn vái, giang cánh tay mà hướng về thánh điện Ngài, xin thẩm nhận từng lời con cầu cứu van nài.
2. Con rất đỗi mừng vui tạ ơn Chúa mãi khi Chúa thương trợ giúp vượt thắng địch thù luôn rình rập, luôn gian dối miệng nói an bình. 
3. Xin Chúa chớ bỏ rơi mà không hướng dẫn ai mến yêu và kính sợ thánh danh Ngài, đón nhận họ vào tình yêu bền vững của Ngài.

* Link tải PDF từ Google Drive (Chất lượng gốc)

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Thánh Vịnh 27, Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên B.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Thánh Vịnh 27, Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên B

Kim Long

ĐK: Chúa là sức mạnh của dân Chúa, Đấng bảo vệ sinh mạng cho Người Chúa đã xức dầu. Xin cứu độ dân Chúa, ban phúc cho gia nghiệp Chúa và chăn dắt họ đến muôn đời. 
1. Xin Chúa đoái nhận cho lời con khấn vái, giang cánh tay mà hướng về thánh điện Ngài, xin thẩm nhận từng lời con cầu cứu van nài.
2. Con rất đỗi mừng vui tạ ơn Chúa mãi khi Chúa thương trợ giúp vượt thắng địch thù luôn rình rập, luôn gian dối miệng nói an bình. 
3. Xin Chúa chớ bỏ rơi mà không hướng dẫn ai mến yêu và kính sợ thánh danh Ngài, đón nhận họ vào tình yêu bền vững của Ngài.

* Link tải PDF từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ