Sheet nhạc Chúa Vẫn Ngủ Say, hợp âm

Anphong Hoan 1. Chúa vẫn cứ ngủ say khi thuyền đời đang ngả nghiêng sắp chìm. Chúa vẫn cứ lặng im, cứ ngủ vùi để ... [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

1. Chúa vẫn cứ ngủ say khi thuyền đời đang ngả nghiêng sắp chìm. Chúa vẫn cứ lặng im, cứ ngủ vùi để ....

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Chúa Vẫn Ngủ Say - Anphong Hoan
Sheet nhạc có nốt Chúa Vẫn Ngủ Say của nhạc sĩ Anphong Hoan và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Chúa Vẫn Ngủ Say

1. Chúa vẫn cứ ngủ say khi thuyền đời đang ngả nghiêng sắp chìm. Chúa vẫn cứ lặng im, cứ ngủ vùi để mặc con chèo chống. Sóng gió bão bùng khiến con hãi hùng, xoay vòng theo cơn cuồng phong. Tha thiết kêu gào giữa cơn ba đào: Chúa ơi, xin Ngài dậy mau! 
ĐK: Chúa cứ ngủ mãi sao? Xin chỗi dậy đi nào, đừng để con khổ đau. 
Xin ngăm cơn sóng trào, đe cơn gió gào, để thuyền con cập bến bình an! 
2. Chúa hãy thức dậy mau! Con nguyện cầu xin Ngài thương thức dậy. Chúa hãy cứu phận con đang chìm vào đời bể dâu sầu đắng. Nếu vắng bóng Ngài, khó nguy kéo dài, thân này có ai đỡ nâng? Mong Chúa bên đời, thức canh không rời, khó nguy tay Ngài đỡ nâng. 
3. Lúc sóng gió nổi lên, con một mình như mồ côi giữa đời. Biết có Chúa ở bên nhưng gọi hoài mà Ngài không nhìn đến. Biết Chúa có quyền, Chúa không thấy phiền khi con người thiết tha nài xin. Nhưng đức tin hèn, Chúa ơi thương tình cứu con đang gặp hiểm nguy.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Chúa Vẫn Ngủ Say.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Chúa Vẫn Ngủ Say

Anphong Hoan

1. Chúa vẫn cứ ngủ say khi thuyền đời đang ngả nghiêng sắp chìm. Chúa vẫn cứ lặng im, cứ ngủ vùi để mặc con chèo chống. Sóng gió bão bùng khiến con hãi hùng, xoay vòng theo cơn cuồng phong. Tha thiết kêu gào giữa cơn ba đào: Chúa ơi, xin Ngài dậy mau! 
ĐK: Chúa cứ ngủ mãi sao? Xin chỗi dậy đi nào, đừng để con khổ đau. 
Xin ngăm cơn sóng trào, đe cơn gió gào, để thuyền con cập bến bình an! 
2. Chúa hãy thức dậy mau! Con nguyện cầu xin Ngài thương thức dậy. Chúa hãy cứu phận con đang chìm vào đời bể dâu sầu đắng. Nếu vắng bóng Ngài, khó nguy kéo dài, thân này có ai đỡ nâng? Mong Chúa bên đời, thức canh không rời, khó nguy tay Ngài đỡ nâng. 
3. Lúc sóng gió nổi lên, con một mình như mồ côi giữa đời. Biết có Chúa ở bên nhưng gọi hoài mà Ngài không nhìn đến. Biết Chúa có quyền, Chúa không thấy phiền khi con người thiết tha nài xin. Nhưng đức tin hèn, Chúa ơi thương tình cứu con đang gặp hiểm nguy.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ