Sheet nhạc Tiến Vào Thánh Cung, hợp âm

Phanxicô ĐK: Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa nhân từ tiếng hát ngợi khen.  [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

ĐK: Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa nhân từ tiếng hát ngợi khen. .

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Tiến Vào Thánh Cung - Phanxicô
Sheet nhạc có nốt Tiến Vào Thánh Cung của nhạc sĩ Phanxicô và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Tiến Vào Thánh Cung

ĐK: Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa (í a) nhân từ tiếng hát ngợi khen. 
Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh suy tôn Ngài muôn đời. 
Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa. 1. Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con reo mừng. Tay Chúa mở trao ban, suối dạt dào muôn thánh ân.
2. Chính đây toà Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ. Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành chung lễ dâng.
3. Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu. Xin muôn thuở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Tiến Vào Thánh Cung.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Tiến Vào Thánh Cung

Phanxicô

ĐK: Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa nhân từ tiếng hát ngợi khen. 
Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh suy tôn Ngài muôn đời. 
Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa. 1. Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con reo mừng. Tay Chúa mở trao ban, suối dạt dào muôn thánh ân.
2. Chính đây toà Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ. Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành chung lễ dâng.
3. Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu. Xin muôn thuở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ