Sheet nhạc Nếu Con Có đức Tin, hợp âm

Mi Trầm 1. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phêrô thật tình vâng lời... [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

1. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phêrô thật tình vâng lời....

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Nếu Con Có đức Tin - Mi Trầm
Sheet nhạc có nốt Nếu Con Có đức Tin của nhạc sĩ Mi Trầm và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Nếu Con Có đức Tin

1. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phê-rô thật tình vâng lời Người thả lưới cá đầy ghe. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như khi xưa Chúa chữa người cùi kêu nài hoài và Chúa chữa sạch tinh. 
ĐK: Nếu con có đức tin chỉ bằng hạt cải thì con có thể chuyển núi dời non. 
Nếu con có đức tin chỉ bằng hạt cải thì con có thể chuyển núi dời non. 
2. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia xuất huyết được lành, tay sờ vào áo Chúa máu cầm nhanh. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như xưa kia Chúa chữa người liệt dỡ trần nhà toả chiếu đức cậy tin. 
3. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phê-rô nguyện cầu cho người què mạnh sức bước mà đi. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như Phao-lô xưa đang giảng dạy cho một người đã chết sống lại ngay.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Nếu Con Có đức Tin.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Nếu Con Có đức Tin

Mi Trầm

1. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phêrô thật tình vâng lời Người thả lưới cá đầy ghe. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như khi xưa Chúa chữa người cùi kêu nài hoài và Chúa chữa sạch tinh. 
ĐK: Nếu con có đức tin chỉ bằng hạt cải thì con có thể chuyển núi dời non. 
Nếu con có đức tin chỉ bằng hạt cải thì con có thể chuyển núi dời non. 
2. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia xuất huyết được lành, tay sờ vào áo Chúa máu cầm nhanh. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như xưa kia Chúa chữa người liệt dỡ trần nhà toả chiếu đức cậy tin. 
3. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phêrô nguyện cầu cho người què mạnh sức bước mà đi. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như Phaolô xưa đang giảng dạy cho một người đã chết sống lại ngay.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ