Sheet nhạc Hai Người Tiên Phong, hợp âm

Hùng Lân & Hùng Thái Hoan Hai người tiên phong hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng.  [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

Hai người tiên phong hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. .

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Hai Người Tiên Phong - Hùng Lân & Hùng Thái Hoan
Sheet nhạc có nốt Hai Người Tiên Phong của nhạc sĩ Hùng Lân & Hùng Thái Hoan và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Hai Người Tiên Phong

Hai người tiên phong hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. 
Xưa đã chối Chúa ba lần trong đêm tối xưa đem ngựa truy nã Chúa.
Nhưng từ ngày Chúa chiếm hai lòng: 
Hai lòng cùng hối, hai lòng cùng mến, hai lòng cùng nóng. 
"Ngư phủ" dùng chài bắt muôn linh hồn, 
"Người xưa" hy sinh cho Chúa nên tông đồ gương. 
ĐK: Bàn thạch Phê-rô trường tồn thay! Đồng trụ Phao-lô trường tồn đây! 
Đồng đá xây Rô-ma vinh cường. Và đức tin yêu trong tâm hồn. 
Phù hộ con trên đường đầy gai. Và Việt Nam trên đường ngày mai. 
Vì Chúa đem lửa yêu cho đời: Nguồn Tin mới cho đời sáng tươi.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Hai Người Tiên Phong.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Hai Người Tiên Phong

Hùng Lân & Hùng Thái Hoan

Hai người tiên phong hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. 
Xưa đã chối Chúa ba lần trong đêm tối xưa đem ngựa truy nã Chúa.
Nhưng từ ngày Chúa chiếm hai lòng: 
Hai lòng cùng hối, hai lòng cùng mến, hai lòng cùng nóng. 
dùng chài bắt muôn linh hồn, 
hy sinh cho Chúa nên tông đồ gương. 
ĐK: Bàn thạch Phêrô trường tồn thay! Đồng trụ Phaolô trường tồn đây! 
Đồng đá xây Rôma vinh cường. Và đức tin yêu trong tâm hồn. 
Phù hộ con trên đường đầy gai. Và Việt Nam trên đường ngày mai. 
Vì Chúa đem lửa yêu cho đời: Nguồn Tin mới cho đời sáng tươi.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ