Sheet nhạc Hai Vị Tông đồ, hợp âm

Trần Văn Huyến Đây hai vị Tông đồ: Phêrô và Phaolô. Đây hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô cùng anh dũng dâng máu đào xây... [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

Đây hai vị Tông đồ: Phêrô và Phaolô. Đây hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô cùng anh dũng dâng máu đào xây....

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Hai Vị Tông đồ - Trần Văn Huyến
Trang 2 của Sheet nhạc PDF bài hát Hai Vị Tông đồ - Trần Văn Huyến
Sheet nhạc có nốt Hai Vị Tông đồ của nhạc sĩ Trần Văn Huyến và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Hai Vị Tông đồ

Đây hai vị Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô. Đây hai vị Tông đồ Phê-rô và Phao-lô cùng anh dũng dâng máu đào xây Giáo Hội thiên thu. Đây hai vị Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô. Đây hai vị Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô cùng anh dũng dâng máu đào xây Giáo Hội ngàn thu. 
PK: Chén đắng Thầy trao vui uống chẳng từ Chúa đã thưởng công nâng lên hàng tâm phúc Thánh giá Thầy trao vui vác nặng nề Chúa đã thưởng công nâng lên hàng chí thân.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Hai Vị Tông đồ.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Hai Vị Tông đồ

Trần Văn Huyến

Đây hai vị Tông đồ: Phêrô và Phaolô. Đây hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô cùng anh dũng dâng máu đào xây Giáo Hội thiên thu. Đây hai vị Tông đồ: Phêrô và Phaolô. Đây hai vị Tông đồ: Phêrô và Phaolô cùng anh dũng dâng máu đào xây Giáo Hội ngàn thu. 
PK: Chén đắng Thầy trao vui uống chẳng từ Chúa đã thưởng công nâng lên hàng tâm phúc Thánh giá Thầy trao vui vác nặng nề Chúa đã thưởng công nâng lên hàng chí thân.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ