Sheet nhạc Mừng Hai Thánh Tông đồ, hợp âm

Mi Trầm ĐK: Mừng hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô xưa nghe tiếng cứu độ theo Đức Kitô.  [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

ĐK: Mừng hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô xưa nghe tiếng cứu độ theo Đức Kitô. .

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Mừng Hai Thánh Tông đồ - Mi Trầm
Sheet nhạc có nốt Mừng Hai Thánh Tông đồ của nhạc sĩ Mi Trầm và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Mừng Hai Thánh Tông đồ

ĐK: Mừng hai Thánh Tông Đồ Phê-rô Phao-lô xưa nghe tiếng cứu độ theo Đức Ki-tô. 
Hai người đi khắp nơi đem Tin Mừng đổi thay thế giới. 
Hai người nên chứng nhân chết can trường rạng soi gian trần. 
1. Xưa  Phê-rô chối Chúa ba lần nhưng khiêm nhường thống hối ăn năn. 
Với lòng mến lớn lao được nâng lên cao trao quyền lớn hướng dẫn đoàn chiên năm châu. 
2. Xưa Phao-lô chống đối đạo Trời nhưng khuất phục trước tiếng gọi mời. 
Không chùn bước xông pha truyền rao Danh Cha dân ngoại đã đón lấy lời Cha vang xa.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Mừng Hai Thánh Tông đồ.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Mừng Hai Thánh Tông đồ

Mi Trầm

ĐK: Mừng hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô xưa nghe tiếng cứu độ theo Đức Kitô. 
Hai người đi khắp nơi đem Tin Mừng đổi thay thế giới. 
Hai người nên chứng nhân chết can trường rạng soi gian trần. 
1. Xưa  Phêrô chối Chúa ba lần nhưng khiêm nhường thống hối ăn năn. 
Với lòng mến lớn lao được nâng lên cao trao quyền lớn hướng dẫn đoàn chiên năm châu. 
2. Xưa Phaolô chống đối đạo Trời nhưng khuất phục trước tiếng gọi mời. 
Không chùn bước xông pha truyền rao Danh Cha dân ngoại đã đón lấy lời Cha vang xa.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ