Sheet nhạc ông Phêrô, hợp âm

Trần Anh Linh Ông Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô Con Chúa Trời hằng sống  [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

Ông Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô Con Chúa Trời hằng sống .

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát ông Phêrô - Trần Anh Linh
Sheet nhạc có nốt ông Phêrô của nhạc sĩ Trần Anh Linh và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm ông Phêrô

Ông Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su: Thầy là Đức Ki-tô Con Chúa Trời hằng sống 
Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa muôn đời. 
PK1: Chúa Giê-su đáp lại rằng: "Anh là Phê-rô, nghĩa là Phiến Đá 
Trên Phiến Đá này Tôi xây Giáo Hội của Tôi. 
PK2: Dù quyền lực hoả ngục cũng không làm đổi thay. 
Dù quyền lực hoả ngục cũng không làm chuyển lay.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát ông Phêrô.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics ông Phêrô

Trần Anh Linh

Ông Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô Con Chúa Trời hằng sống 
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa muôn đời. 
PK1: Chúa Giêsu đáp lại rằng: "Anh là Phêrô, nghĩa là Phiến Đá 
Trên Phiến Đá này Tôi xây Giáo Hội của Tôi. 
PK2: Dù quyền lực hoả ngục cũng không làm đổi thay. 
Dù quyền lực hoả ngục cũng không làm chuyển lay.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ