Sheet nhạc Phêrô Con Là đá, hợp âm

Vũ Đình Trác 1. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn... [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

1. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn....

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Phêrô Con Là đá - Vũ Đình Trác
Trang 2 của Sheet nhạc PDF bài hát Phêrô Con Là đá - Vũ Đình Trác
Sheet nhạc có nốt Phêrô Con Là đá của nhạc sĩ Vũ Đình Trác và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Phêrô Con Là đá

1. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời.
ĐK: Phê-rô con là Đá, Phê-rô con là Đá. Trên viên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước Sa-tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.
2. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa. Thầy đến đem Phúc Âm, xây Bác Ái như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng, theo bước Thầy loan báo Nước Trời.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Phêrô Con Là đá.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Phêrô Con Là đá

Vũ Đình Trác

1. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời.
ĐK: Phêrô con là Đá, Phêrô con là Đá. Trên viên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước Satan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.
2. Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa. Thầy đến đem Phúc Âm, xây Bác Ái như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng, theo bước Thầy loan báo Nước Trời.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ