Sheet nhạc Thánh Tông đồ, hợp âm

Kim Long ĐK: Vừa khi Chúa kêu mời Người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào xá chi. Đi theo Chúa dứt bỏ lợi danh,... [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

ĐK: Vừa khi Chúa kêu mời Người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào xá chi. Đi theo Chúa dứt bỏ lợi danh,....

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Thánh Tông đồ - Kim Long
Sheet nhạc có nốt Thánh Tông đồ của nhạc sĩ Kim Long và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Thánh Tông đồ

ĐK: Vừa khi Chúa kêu mời Người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào xá chi. Đi theo Chúa dứt bỏ lợi danh, đi theo Chúa cứu đời lầm than. Ôi Vị Thánh Tông Đồ là phiến đá nền Hội Thánh, là Thẩm Phán xét xử ngàn dân, chứng nhân Chúa Ki-tô phục sinh. 1. Người hiến trọn cuộc đời xây Giáo Hội rạng ngời từng ra đi gieo giữa lệ sầu Người đã tiến về đầy hân hoan. Lắng nghe lời chúng con lạy Thánh (Phê-rô) Tông Đồ ngày đêm xin nâng đỡ phù trì dù dắt bước đường đoàn con đi. 2. Lời các Ngài dạy truyền như tiếng gọi diệu huyền còn luôn vang xa khắp địa cầu nhuần thấm mãi vào lòng muôn dân. Chúng con rầy hát ca mừng Thánh (.. ..) Tông Đồ thành tâm xin tuân giữ lời Người và dõi lối đường Người đi xưa.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Thánh Tông đồ.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Thánh Tông đồ

Kim Long

ĐK: Vừa khi Chúa kêu mời Người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào xá chi. Đi theo Chúa dứt bỏ lợi danh, đi theo Chúa cứu đời lầm than. Ôi Vị Thánh Tông Đồ là phiến đá nền Hội Thánh, là Thẩm Phán xét xử ngàn dân, chứng nhân Chúa Kitô phục sinh. 1. Người hiến trọn cuộc đời xây Giáo Hội rạng ngời từng ra đi gieo giữa lệ sầu Người đã tiến về đầy hân hoan. Lắng nghe lời chúng con lạy Thánh Tông Đồ ngày đêm xin nâng đỡ phù trì dù dắt bước đường đoàn con đi. 2. Lời các Ngài dạy truyền như tiếng gọi diệu huyền còn luôn vang xa khắp địa cầu nhuần thấm mãi vào lòng muôn dân. Chúng con rầy hát ca mừng Thánh Tông Đồ thành tâm xin tuân giữ lời Người và dõi lối đường Người đi xưa.


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ