Sheet nhạc Xin Thánh Cả Phêrô, hợp âm

Mi Trầm 1. Nào hợp tiếng ta cất lời tung hô dâng lời kinh lên Thánh Cả Phêrô.  [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

1. Nào hợp tiếng ta cất lời tung hô dâng lời kinh lên Thánh Cả Phêrô. .

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Xin Thánh Cả Phêrô - Mi Trầm
Sheet nhạc có nốt Xin Thánh Cả Phêrô của nhạc sĩ Mi Trầm và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Xin Thánh Cả Phêrô

1. Nào hợp tiếng ta cất lời tung hô dâng lời kinh lên Thánh Cả Phê-rô. 
Xin Ngài đoái thương giơ cánh tay hộ phù cho mỗi người ngày một đạo đức hơn. 
ĐK: Xin Thánh Cả Phê-rô thương cầu bầu cho mỗi người lời của Chúa ghi sâu. 
Đời nổi trôi một niềm tin Chúa Trời, sống tốt đời để đạo Chúa rạng ngời. 
2. Ngài tự hối luôn tủi sầu không nguôi, xin được thương tha thứ tội chối Chúa. 
Suốt đời giảng rao cho sáng danh đạo Trời, chết khổ hình để đời người sáng tươi..


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Xin Thánh Cả Phêrô.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Xin Thánh Cả Phêrô

Mi Trầm

1. Nào hợp tiếng ta cất lời tung hô dâng lời kinh lên Thánh Cả Phêrô. 
Xin Ngài đoái thương giơ cánh tay hộ phù cho mỗi người ngày một đạo đức hơn. 
ĐK: Xin Thánh Cả Phêrô thương cầu bầu cho mỗi người lời của Chúa ghi sâu. 
Đời nổi trôi một niềm tin Chúa Trời, sống tốt đời để đạo Chúa rạng ngời. 
2. Ngài tự hối luôn tủi sầu không nguôi, xin được thương tha thứ tội chối Chúa. 
Suốt đời giảng rao cho sáng danh đạo Trời, chết khổ hình để đời người sáng tươi..


* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ