Sheet nhạc Thánh Vịnh 33 (Mừng thánh phêrô & phaolô), hợp âm

Thái Nguyên ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng luôn kính sợ Ngài. 1. Tôi chúc... [Sheet] [PDF] [Lời H.A]

ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng luôn kính sợ Ngài. 1. Tôi chúc....

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Thánh Vịnh 33 (Mừng thánh phêrô & phaolô) - Thái Nguyên
Sheet nhạc có nốt Thánh Vịnh 33 (Mừng thánh phêrô & phaolô) của nhạc sĩ Thái Nguyên và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Thánh Vịnh 33 (Mừng thánh phêrô & phaolô)

ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng luôn kính sợ Ngài. 1. Tôi chúc tụng Chúa ở mọi nơi trong mọi lúc. Miệng tôi hằng luôn luôn ngợi khen Ngài mọi ngày. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Nào bạn nghèo hãy nghe và luôn hãy vui mừng.
2. Ta hãy cùng chung câu ngợi ca chúc tụng Chúa. Hoà vang lời cung chúc ta cảm tạ Chúa Trời. Đây Chúa đã nhậm lời tôi khẩn nguyện. Và Ngài đã đưa tôi vượt qua nỗi lo sợ.
3. Hãy ngắm nhìn Chúa để đời ta không sợ hãi. Để ta được luôn luôn được vui mừng trong Ngài. Đây Chúa đã đáp lời tôi khẩn cầu. Và Ngài đã cứu thoát đời tôi khỏi tai họa.
4. Hãy ngắm nhìn Chúa luôn đầy dư bao thiện hảo. Hạnh phúc thật cho ai tìm nương tựa nơi Ngài. Tay Chúa cứu ai khổ đau trên đời. Hoà ngàn lời ngợi ca cùng nhau tán dương Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Con là Đá, trên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Alleluia, Alleluia.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Thánh Vịnh 33 (Mừng thánh phêrô & phaolô).

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Lời lyrics Thánh Vịnh 33 (Mừng thánh phêrô & phaolô)

Thái Nguyên

ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng luôn kính sợ Ngài. 1. Tôi chúc tụng Chúa ở mọi nơi trong mọi lúc. Miệng tôi hằng luôn luôn ngợi khen Ngài mọi ngày. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Nào bạn nghèo hãy nghe và luôn hãy vui mừng.
2. Ta hãy cùng chung câu ngợi ca chúc tụng Chúa. Hoà vang lời cung chúc ta cảm tạ Chúa Trời. Đây Chúa đã nhậm lời tôi khẩn nguyện. Và Ngài đã đưa tôi vượt qua nỗi lo sợ.
3. Hãy ngắm nhìn Chúa để đời ta không sợ hãi. Để ta được luôn luôn được vui mừng trong Ngài. Đây Chúa đã đáp lời tôi khẩn cầu. Và Ngài đã cứu thoát đời tôi khỏi tai họa.
4. Hãy ngắm nhìn Chúa luôn đầy dư bao thiện hảo. Hạnh phúc thật cho ai tìm nương tựa nơi Ngài. Tay Chúa cứu ai khổ đau trên đời. Hoà ngàn lời ngợi ca cùng nhau tán dương Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Con là Đá, trên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Alleluia, Alleluia.

* Link tải PDF Chất lượng gốc từ Google Drive

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ