Sheet nhạc Summertime, hợp âm

George Gershwin Summertime, and the livin' is easy [Sheet] [PDF] [Lời H.A] [Nghe hát]

Summertime, and the livin' is easy.

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Summertime - George Gershwin
Trang 2 của Sheet nhạc PDF bài hát Summertime - George Gershwin
Trang 3 của Sheet nhạc PDF bài hát Summertime - George Gershwin
Trang 4 của Sheet nhạc PDF bài hát Summertime - George Gershwin
Sheet nhạc có nốt Summertime của nhạc sĩ George Gershwin và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Summertime

[Em7] Summertime, [Em6] and the livin' is [Em] easy
Fish are [Am] jumpin' [C] and the cotton is [B7] high
Oh, your [Em] daddy's rich and your mama’s good [Em] looking
So [G] hush, little [C] baby, [B7] don't you [Em] cry

One of these [Em7] mornings [Em6] you're gonna rise up [Em] singing
And you'll [Am] spread your wings [C] and you'll take to the [B7] sky
But till that [Em] morning, there ain't nothin' can [Em] harm you
With [G] daddy and [C] mammy [B7] standin' [Em] by

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Summertime.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Nghe bài hát Summertime

Summertime, and the livin' is easy

Phần nghe hát Summertime (George Gershwin) được nhúng từ Youtube và chịu sự kiểm soát bản quyền của Youtube, vì vậy có thể bị xóa hoặc chèn quảng cáo bởi Youtube bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không nghe - xem được ca sĩ hát tức là đã bị Youtube kiểm soát.

Lời lyrics Summertime

George Gershwin

Summertime, and the livin' is easy
Fish are jumpin' and the cotton is high
Oh, your daddy's rich and your mama’s good looking
So hush, little baby, don't you cry

One of these mornings you're gonna rise up singing
And you'll spread your wings and you'll take to the sky
But till that morning, there ain't nothin' can harm you
With daddy and mammy standin' by