Sheet nhạc Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi, hợp âm

R. Kelso Carter 1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi, [Sheet] [PDF] [Lời H.A] [Nghe hát]

1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi,.

Trang 1 của Sheet nhạc PDF bài hát Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi - R. Kelso Carter
Sheet nhạc có nốt Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi của nhạc sĩ R. Kelso Carter và file PDF đăng lên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp các bạn xướng âm cho đúng nốt và hát thêm hay, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức nắm bản quyền, Nhacnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền của nội dung nào cả. Các bạn có thể tải về bản PDF trong đường link bên trên.

Hợp âm Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi

1. Nguyền cung [G] hiến Chúa cả đời [D7] tôi,
Thành tâm dâng tất [B7] cả muôn [Em] mối,
Cũng đem [G7] hết bao nhiêu năm [C] ngày, [Cm]
Để khen [G] ngợi Chân [D7] Chúa tôi [G] nay.

2. Nguyền xin [G] Chúa lấy cả bàn [D7] tay,
Hành vi theo thánh [B7] đức nhân [Em] ái,
Xin Chúa [G7] lấy hai chân tôi [C] đây, [Cm]
Khiến lẹ [G] làng đẹp [D7] đẽ cho [G] Ngài.

3. Nguyền xin [G] Chúa lấy cả giọng [D7] tôi,
Ngày đêm ca chúc [B7] Đấng vô [Em] đối,
Dâng luôn [G7] lưỡi tôi đây cho [C] Ngài, [Cm]
Để vui [G] truyền rao [D7] phước âm [G] hoài.

4. Bạc tôi [G] đó với cả vàng [D7] đây,
Nguyền dâng luôn chẳng [B7] giữ một [Em] mảy,
Bao nhiêu [G7] trí não dâng thay [C] thảy, [Cm]
Để được [G] dùng theo [D7] ý thánh [G] Ngài.

5. Cầu xin [G] Chúa lấy ý nguyện [D7] tôi,
Hành vi theo thánh [B7] chỉ mà [Em] thôi,
Tâm linh [G7] cũng hiến luôn cho [C] Ngài, [Cm]
Để làm [G] đền Vua [D7] Thánh lâu [G] dài.

6. Mọi tinh [G] túy của ái tình [D7] tôi,
Nguyện dâng luôn Cứu [B7] Chúa vô [Em] đối,
Xin Christ [G7] lấy tấm thân vô [C] tài, [Cm]
Để thuộc [G] quyền Chân [D7] Chúa lâu [G] dài.

Chọn nút dấu + để tăng tông lên nửa cung, nút dấu - để giảm tông xuống nửa cung. Rê chuột vào hợp âm để xem các thế bấm hợp âm của bài hát Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi.

Mặc định là thế bấm hợp âm của Guitar, hãy click vào nhạc cụ [guitar] để đổi sang xem thế bấm hợp âm cho nhạc cụ Ukulele hoặc hợp âm Piano.

Nghe bài hát Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi

1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi,

Phần nghe hát Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi (R. Kelso Carter) được nhúng từ Youtube và chịu sự kiểm soát bản quyền của Youtube, vì vậy có thể bị xóa hoặc chèn quảng cáo bởi Youtube bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không nghe - xem được ca sĩ hát tức là đã bị Youtube kiểm soát.

Lời lyrics Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi

R. Kelso Carter

1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời tôi,
Thành tâm dâng tất cả muôn mối,
Cũng đem hết bao nhiêu năm ngày,
Để khen ngợi Chân Chúa tôi nay.

2. Nguyền xin Chúa lấy cả bàn tay,
Hành vi theo thánh đức nhân ái,
Xin Chúa lấy hai chân tôi đây,
Khiến lẹ làng đẹp đẽ cho Ngài.

3. Nguyền xin Chúa lấy cả giọng tôi,
Ngày đêm ca chúc Đấng vô đối,
Dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài,
Để vui truyền rao phước âm hoài.

4. Bạc tôi đó với cả vàng đây,
Nguyền dâng luôn chẳng giữ một mảy,
Bao nhiêu trí não dâng thay thảy,
Để được dùng theo ý thánh Ngài.

5. Cầu xin Chúa lấy ý nguyện tôi,
Hành vi theo thánh chỉ mà thôi,
Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài,
Để làm đền Vua Thánh lâu dài.

6. Mọi tinh túy của ái tình tôi,
Nguyện dâng luôn Cứu Chúa vô đối,
Xin Christ lấy tấm thân vô tài,
Để thuộc quyền Chân Chúa lâu dài.

BÀI HÁT TƯƠNG TỰ